SIGNUM LAUDIS - in memoriam

 
MUDr. Vratislav Vrzal

MUDr. Vratislav Vrzal (+2004) byl jedním ze zákládajících členů SPMP a více než 35 ket pracoval v jeho vrcholových orgánech. V zaměstnání byl vysoce ceněn (citujeme z tisku: „byl skvělým kolegou, lékařem, ale i náročným představeným; vynikal všestrannou vzdělaností, kultivovaností a jemným humorem…“). Po odchodu do důchodu se plně věnoval dobrovolné práci v SPMP. Pomáhal odbornými znalostmi a až do konce svého života plně pracoval v sociálně zdravotní komisi Republikového výboru. Zemřel nečekaně ve svých 80 letech při dopravní nehodě.

 
/div>