Media

Tato část webových stránek je věnována propagačním mateirálům, výročním zprávám či tiskovými zprávami pro media širikou veřejnoust.

Promagační materiály...

Podpořte naši neziskovou orgranizaci propagačními materiály.

Výroční zprávy...

Výroční zprávy SPMP PRAHA SEVER.

Tiskové zprávy...

Tiskové zprávy SPMP PRAHA SEVER

Ke stažení...

Materiály SPMP PRAHA SEVER, kterou je možné stáhnout. Soubory jsou uloženy ve formátu PDF.

Dopis členům...

Informace z SPMP a pobočných spolků Praha - pozvánky, vycházky, výlety, pobyty, tvořivé dílny, vzdělávací projekty, sportovní akce, kulturní akce, soutěže, dopisy od členů - mnoho dalších zajímavostí pro rozvoj nejen našich členů...

SIGNUM LAUDIS

SIGNUM LAUDIS v latinském jazyce „znamenají chvály“ byl název vyznamenání udělovaného v letech 1850 – 1918. My jsme si tento název poprvé „vypůjčili“ pro pochvalu mecenášů Video festivalu a nyní podruhé pro pochvalu některých zasloužilých osobností SPMP ČR.