SIGNUM LAUDIS - in memoriam

 
Ing. Želimír Procházka, CSc.

„Pokud čtete nebo slyšíte o lásce a úctě k mentálně postiženým, pak Ing. Želmír Procházka, CSc. byl toho vzorem. Byl pilířem důležitých odvětví SPMP: dokumentace, překladatelské činnosti (vydával „Čtení o mentálním postižení“) a zahraničních styků. Nebál se energicky probodávat zlepšení péče o mentálně postižených na nejvyšších místech i ve vládě. Jeho šarm zmiňoval jeho neústupný boj a jeho snahy přinášely pro naše Sdružení mnoho dobrých výsledků.“ Vzpomínala Božena Gürtlerová v nekrologu v dubnu 2003.

 
/div>