SIGNUM LAUDIS - in memoriam

 
Rudolf Tardík

Rudolf Tardík (+2016) čestný člen a člen Ústředního výboru SPMP byl předsedou okresního a krajského výboru i členem redakční rady NAŠÍ DUHY. Okresní organizace pořádala řadu nepravidelných akcí zejména pobytů a krajských olympiád. S koncem roku 2010 okresní organizace zanikla. V činnosti pokračovaly Městské organizace v Havířově, Karviné, Bohumíně a Českém Těšíně. Také zpravodaj NAŠE DUHA se stal ke stejnému datu historií. „Bez mravenčí organizátorské práce našho pana Rudolfa Tardíka by NAŠE DUHA neexistovala“, napsal do posledního 116 čísla člen redakční rady Jiří Slaměník.

 
/div>