SIGNUM LAUDIS - in memoriam

 
Ing. Květoslav Kubík

Ing. Květoslav Kubík (+1995) byl a VIII. Národní konferenci jmenován čestným členem a byl oceněn Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové za obětavou práci pro osoby s handicapem. Od roku 1973 patřil k prvním členům Ústředního výboru SPMP ČR a v letech 1977 až 1988 byl předsedou. Pod jeho vedením dosahovalo sdružení vynikajících výsledků. Založil ostravskou organizaci SPMP a stal se jejím předsedou. Současně byl ředitelem Střediska pracovní rehabilitace.

 
/div>