SIGNUM LAUDIS - in memoriam

 
Ing. Jiří Slaměník

2003 člen předsednictva Republikového výboru SPMP Ing. Jiří Slaměník (+2014), uskutečnil grandiózní průzkum „Jak si rodiče v Moravskoslezském kraji představují další život svých děti“. Závěry z 248 vyplněných dotazníků s 90 praktickými otázkami, zveřejněné v časopise Mentální retardace číslo 44/2003, jsou poučné a platné i po patnácti letech, a stále vybízejí k řešení. Díky své dlouhodobé aktivní a tvořivé práci získal v roce 2005 ocenění nevyšší - Cenu města Havířova pro sociální oblasti. Po XII. konferenci v roce 2010 vedl skupinu BUDOUCNOST, která uskutečnila průzkum „co bude, až tady nebudeme“.

 
/div>