SIGNUM LAUDIS - in memoriam

 
Engelbert Mildner

2006 byla udělena Cena hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením Engelbertu Midnerovi (+2011) spoluzakladateli SPMP ČR v roce 1969, dlouholetému předsedovi organizace v Olomouci a členům Ústředního výboru.  Cena udělována v souladu s Krajským plánem vyrovnávání příležitosti pro osoby se zdravotním postižením.

 
/div>