SIGNUM LAUDIS

 
Dr. Alena Týmalová

Dr. Alena Týmalová, spoluzakladatelka SPMP, řešila jako členka Ústředního výboru zejména klubovou činnost a integraci. Vydávala časopis „Střípky“, vedla skupinu „Klubáci“ (budoucí sebe-obhájce) a byla neformálním stálým podpůrcem osob s mentálním postižením. Pracovala v legislativní komisi Svazu zdravotně postižených, který byl připomínkovým místem. V květnu 2019 oslaví své 90. narozeniny v Domově seniorů v Heřmanově Městci.

 
/div>