SIGNUM LAUDIS - in memoriam

 
Ing. Stanislav Šimek

Rádi jsme ho měli proto, že uměl lidem naslouchat, pro každého měl vhodné slovo, a podle svých možností pomáhal.

Znali jsme se dlouho, více jak čtyřicet let. Známost přerostla v přátelství, jak polární led.

Dnes jeden z nás odešel, na mne to teprve čeká. Bylo to krásné přátelství, a život plyne dál jako velká řeka.

Vzpomínal Ing. Stanislav Kain, CSC.,
dva roky předtím, než se předpověď posledního verše naplnila.

Ing, Šimek byl týmovým spolupracovníkem a ostatní kolegové také. Tehdy malý kolektiv sekretariátu metodicky řídil 70 okresních organizací s 8,000 členy. Nejen metodicky, ale i ekonomicky. Ing. Šimek měl na starosti zejména zařízení SPMP a to jak jejich výstavbu, tak provoz. Například nebýt jeho, Ing. Kaina a Ing. Kobery  nepostavil by se Domov Dana, a nezískali bychom areál Hvozdy a těžko by se tyto objekty podařilo udržet v provozu. Zkušenosti a manažerské schopnosti, které měl Ing. Šimek z minulého zaměstnání, kdy byl ředitelem odboru výstavby jaderných elektráren v Československu, plně uplatnil i pro činnost Sdružení. V jednání s úřady byl nekompromisně ale hlavně diplomatický. Měl osobní zásluhu na získání řady dotací, nebo jejich navýšení.

Zapojoval se do veškeré rozmanité práce sekretariátu. Nechyběl na žádné kulturní akci SPMP ve Středočeském kraji a osobně vedl kroužek práce s počítačem pro lidi s handicapem. Za dobu svého působení ve Sdružení udělal neskutečně mnoho pro tisíce dětí. Přitom ho znala jen hrstka lidí. Byl takovým nenápadným, ale velmi důležitým a schopným „dobrým andělem“ nad děním Sdružení.
 
/div>