SIGNUM LAUDIS - in memoriam

 
Augustin Drobílek

Augustin Drobílek, čestný člen SPMP ČR, spoluzakladatel brněnské organizace, kronikář a organizátor, zpracoval v roce 1989 znak Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Odešel na vždy v roce 2006, ale jeho znak SPMP ČR zůstává stále s námi.

 
/div>