SIGNUM LAUDIS

 
Ing. Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová

2014 obdržela Zvláštní cenu Města Šumperka v humanitární a sociální oblasti Ing. Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová, spoluzakladatelka Základní školy a střední školy Pomněnka o.p.s., kterou v roce 1994 zřídilo Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Od roku 1997 vznikali postupně návazné sociální služby (dříve zařízení SPMP). Denní centrum Pomněnka, podporované bydlení, chráněné dílny a odlehčovací služby.

 
/div>