SIGNUM LAUDIS

 
Ing. Mgr. Milana Remarová

Ve Španělském sále Pražského hradu byla 22. května 2000 oceněna Výborem dobré vůle nadace Olgy Havlové za vynikající realizaci projektu Ing. Mgr. Milana Remarová. Je zakladatelkou sociální organizace Modrý klíč (od roku 1991 zařízení SPMP ČR a od roku 2014 obecně prospěšnou společností), kde děti a dospělí mají možnost rozvoje a vhodné péče.

U příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením předal ministr Leoš Heger výroční ceny ministra zdravotnictví. Ve Španělském sále Pražského hradu ocenil za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů za rok 2011 dne 1. prosince 2011 i ředitelku Modrého klíče Milanu Remarovou. „Tato cena nenáleží jenom mně, ale Modrému klíči jako takovému, všem našim spolupracovníkům“, uvedla Milana Remarová.

Výbor pro kulturu Městské části Praha 12 udělil 11. prosince 2015 cenu za významnou činnost pro rozvoj města, společnosti Modrý klíč o.p.s., zastoupené ředitelkou Ing. Mgr. Milanou Remarovou.

 
/div>