SIGNUM LAUDIS - in memoriam

 
Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc.

Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. (+77) odešla nečekaně 19. 12. 2019

„Volno mívám ve středu, někdy v úterý a ve čtvrtek. Vypadá to, že se v tom důchodu nenudíme a stále je co dělat. Ale snad to jednou vyjde, není žádný spěch“…

… napsala mi paní Iva Švarcová, když jsme hledali termín pro naše setkání opět v cukrárně na Náměstí Míru, kde jsme probírali vzpomínky z SPMP i současné problémy. Bohužel – už to nevyšlo. Někdy bývá spěch na místě.

Paní Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc., byla pracovitou členkou sdružení, jehož význam kdysi ocenila na konferenci k 25. výročí mimo jiné slovy „na všech pozitivních změnách, k nimž ve speciálním školství došlo a dochází, se aktivně podílí SPMP jako společenská organizace i jeho jednotlivý členové, ať už v roli rodičů nebo odborníků…“. Pracovala intenzivně jak v odborných komisích sdružení, tak i v samostatném republikovém výboru. Byla šéfredaktorkou našeho časopisu „Mentální retardace“, který mnoho let s velkým nadšením tvořila. Napsala mi „Měla jsem ten časopis ráda a myslím, že jsem nebyla jediná. Způsob jeho likvidace byl podlý…“ Nebála se však otevřeně kritizovat i jiné nešvary, které viděla okolo sebe jak ve společnosti, tak zejména v okruhu své odbornosti ve speciálním školství.

Paní Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc., byla uznávanou kapacitou ve svém oboru. Přednášela mnoho let na vysokých školách pedagogickou a speciální pedagogiku. Je autorkou množství časopiseckých článků a řady odborných publikací z oblasti Základní pedagogiky (2005, 2008), Základy speciální pedagogiky (2012), Mentální retardace (2000, 2003, 2006, 2011). Třináct let vedla oddělení speciální pedagogiky ve Výzkumném ústavu pedagogickém, z té doby je autorkou a spoluautorkou několika vzdělávacích programů pro žáky s mentální retardací a učebnic pro pomocné školy. V poslední době se věnovala zejména etice výchovy.

Jen ještě dodávám úsměvnou perličku, že milovala kočky, kočičky a kocourky a někdy se po svými články podepisovala jako „Iva Kočková“.

Ke vzpomínce přidávám kočičky a kocourky z dílny Domova Ráček o.p.s.
Vzpomínal JJV
 
/div>