SIGNUM LAUDIS

 
Franišek Halm

2014 obdržel předseda brněnské organizace SPMP ČR pan František Halm Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za aktivity spojené s pomocí zdravotně postiženým lidem. Napsal: Jsem pyšný na to, že jsem se stovkami báječných lidí, co jsem díky SPMP poznal, mohl „pobýt“.

 
/div>