Výtvarný kroužek...

Název kroužku Výtvarný kroužek
Den pořádání Pondělí
Hodina pořádání ?  
Vedoucí kroužku  
Kapacita členů 6 - 8  
Určeno pro Dorost, Muže, Ženy
Věkové rozhraní od 15 let

Zaměření Zlepšit motoriku rukou při držení různých druhů pomůcek
  Vnímat svět, který je kolem
  Rozvíjet dovednosti v oblasti malování
  Rozvíjet dovednosti v oblasti kreativity

Popis Tento pestrobarevný kroužek pro naše klienty má za cíl naučit klienty vnímat okolní svět a zážitky pro malbu.

Cena kroužku* ?
Doprovod (1. osoba) Zdarma
Trvání kroužku 2 hodiny
Maximální počet hodin 8 hodin měsičně

Poznámky Účastnící kroužku se musí dostavit minimálně 15 minut před zahájením kroužku.

Registrace Registrace není v současné době možná. Probíhá příprava prostor pro konání kroužku.

*

Prostředky, které jsou vybrané na provoz tohoto kroužku, jsou určeny pro nákup potřebných předmětů a občerstvení, pro klienty, kteří tento kroužek navštěvují.