Dekorační kroužek...

Název kroužku Dekorační kroužek
Den pořádání Úterý
Hodina pořádání ?  
Vedoucí kroužku  
Kapacita členů 6 - 8  
Určeno pro Dorost, Muže, Ženy
Věkové rozhraní od 15 let

Zaměření Zlepšit motoriku rukou při držení různých druhů pomůcek
  Rozvíjet dovednosti v oblasti kreativity

Popis

Tento kroužek je určen všem „Uchazečům“, kteří rádi tvoří různé předměty (dekorace) z různých druhů předmětů a jsou schopni vytvářet různé dekorační předměty jak pro sebe tak i pro své okolí, které tyto předměty potěší.


Cena kroužku* ?
Doprovod (1. osoba) Zdarma
Trvání kroužku 2 hodiny
Maximální počet hodin 8 hodin měsičně

Poznámky Účastnící kroužku se musí dostavit minimálně 15 minut před zahájením kroužku.

Registrace Registrace není v současné době možná. Probíhá příprava prostor pro konání kroužku.

*

Prostředky, které jsou vybrané na provoz tohoto kroužku, jsou určeny pro nákup potřebných předmětů a občerstvení, pro klienty, kteří tento kroužek navštěvují.