25. ZH ČSHO - Speciální Olimpiáda

Fotogalerie, která byla pořízena u příležitosti 25. ročníku Speciální olimiády pro tělesně a zdravotně postižené spoluobčany.