Zápis z Členské schůze

Členská schůze SPMP p. s. Praha – sever , IČ 04066103, konaná dne:
29.4.2019 16,00 hod, v sídle spolku Ječná 1434/11, Praha 2, 120 00

Zápis

Přítomni: viz Prezenční listina

Schůzi zahájila Hana Kratochvílová a představila se přítomným jako nová předsedkyně a poděkovala pí. Vlastě Pospíšilové za činnost v SPMP

 • Informace o Setkání pobočných spolků SPMP v ČR ze 6.4.2019 – publikaci „50 let SPMP ČR na jedné lodi“ možno zapůjčit v sekretariátu, případně pro zájemce možno objednat v Karlíně
 • Evidence členů, členské příspěvky – jejich zaplacení podmiňuje zasílání Dopisu členům,
  Platit možno v kanceláři v úřední hodiny, členové sportovních klubů mohou platit u svých trenérů, možno též zaslat na účet SPMP Praha-sever: 2100897440/2010 Fio banka, VS: rodné číslo člena před lomítkem. Částka je 250,- Kč – člen sám, 500,-Kč člen + doprovod
 • Výbor zůstává prozatím ve stávajícím složení:
  - Předseda: Hana Kratochvílová
  - Místopředseda: Hana Čejková
  - Hospodářka: Ing. Eva Bláhová
  - Kontrolor: Jaroslava Rimbalová
  - Člen výboru: Vlasta Pospíšilová
  - Pozn. Administrativní pomoc v kanceláři: Iva Pojerová
 • Informace o činnosti – sportovní kluby Plavci Praha, Běžci Běchovice – členové úspěšně reprezentovali na Letní olympiádě Speciálních olympiád v Abú Dhabí, pravidelné tréninky viz naše internetové stránky.
  Informace o rekondičních pobytech, výletech a kulturních akcích
 • Informace o rozpočtu r. 2018 – pí Ing. Eva Bláhová
 • Výroční zpráva za r. 2018 – vypracuje Vlasta Pospíšilová a Hana Kratochvílová
 • Informace o rozpočtu na r. 2019 , schválení rozpočtu na r. 2019 – schváleno členskou schůzí
 • Magistrát změnil podmínky grantů, nutno dořešit legislativu, informovali jsme SPMP Karlín, jedná se
 • Představení hosta pana Karla Vaněčka – tvůrce webových stránek, adresa: www.spmp-ps-sever.cz
 • Informace o stránkách a o feisbookové stránce
  Možnosti nových zájmových kroužků – výtvarný, dekorační, výpočetní
 • Večerní škola, vaření – Praha 7 – pí. Pospíšilová
 • Taneční – pí. Pospíšilová
 • Kondiční cvičení – pí. Rimbalová
 • Diskuse : nové internetové stránkyjsou pravidelně aktualizovány, veškeré podrobné informace a odkazy na nich najdete. www.spmp-ps-sever.cz

Hledáme možné sponzory a dárce, poptáváme rotoped na kondiční cvičení

Plánujeme renovaci zdejších prostor

Zapsala: Andrea Pojerová